Algemene voorwaarden

De genoemde hoeveelheden in de offerte zijn ter indicatie,tenzij anders vermeld.
De opdrachtgever dient te zorgen voor:
* water, stroom, eventueelkrachtstroom, steigermateriaal boven ± 260.
* het werk dient droog, wind-en waterdicht te zijn.
* voor een container voor het storten van afval.

Voor het affilmen van gladde, gelijmde kalkzandsteenelementen wordt gerekend met een 2 á 3 mm afwerklaag, voor gelijmde gladde k.z.st blokken 3 á 4 mm.
Wanden afgewerkt als blauwpleisterwerk zijn geschikt voor papierbehang,spackwerk, sierpleisterwerk.
Plafonds of wanden afgewerkt als fijnschuurwerk dient u (derden) nadien altijd te sausen.
Visuele beoordeling voor stukadoorswerkzaamheden binnen en buiten.
Tijdens de beoordeling mag het gevel of wandvlak niet door zon of kunstlicht worden aangelicht. Zou het gevel of wandvlak na oplevering door kunstlicht worden beschenen,dan dient deze lichtbron ook tijdens de uitvoering van het stukwerk en op een vergelijkbaar tijdstip te worden gebruikt.

Voor eventueel verkleuren van de gevel of wandvlak c.q.vlekken in de wand neemt stukadoorsbedrijf Oldenburger geen verantwoording voor de schade. De werkzaamheden voor de wanden zijn gerekend voor normaal gebruikelijke laagdikten, onder de rei en een wandhoogte van ± 260,tenzij anders bekend. Voor raapspecie is een laagdikte gerekend van 10mm.
De genoemde hoeveelheden zijn niet bindend en dienen voor de opdracht te worden vastgesteld.Verrekening van meer en minder werk vind plaats na de opdracht. Niet gerekend zijn voorzieningen en leveringen van water,elektra (35Amp/380V.)verlichting,steigerwerk voorzieningen voor verticaal transsport en eventuele ander hulpmaterieel,alsmede afvalcontainer.

Tempo en werkvolgorde van de uitvoering in nader overleg vast te stellen. Middels uw produktiebonnen fakturering,gesplitst in levering,verwerken eindafwerking, per week naar gelang de vorderingen van het werk. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W. of anders vermeld 6% B.T.W. voor woningen ouder dan 2 jaar. I.V.M.de Wet Ketenaansprakelijkheid is de omzetbelasting “verlegd”. Betalingen strikt binnen 14 dagen na faktuurdatum.